announcement

  View Articles

Name  
   hoseobyoon (2012-01-16 20:07:54 )
Subject  
   2월(2012) **

3일(금):   * 창업센터 면담
                 10:00, 우이동작업실

               * 면담
                  11;00, 우이동작업실

               * 포스터 인쇄
                  21:00, 상지사

4일(토):    * 모임
                  2:00, 양재온누리 교회, 지하철 양재역 11번 출구

6일(월):    * 포스터 발송
                  10:00, 우이동작업실

               * 갤러리 차, 강재윤 전
                  17:00, 갤러리 차, 경복궁역 4번 출구

7일(화):    * 안과
                  11:00

8일(수):    * 면담
                  11:00, 우이동작업실

9일(목):   * 면담
                 11:00, 우이동 작업실

10일(금):  * 안과
                 11:00

13일(월):   * no more ecobag 박은정의 가방생각
                  2월13일~3월 9일, 대학로 이음책방 갤러리
                
14일(화):   * 페이퍼로드 포스터 발송
                  14:00,

15일(수):   * 면담
                  09:00, COEX 

                * 세계태양에너지엑스포
                  15일(수)~17일(금), KITEX
                  www.exposola.org

               * 세계에너지절약엑스포
                  15일(수)~17일(금), KINTEX
                  www.saveenergyexpo.com

17일(금):   * 아름다운가게 나눔장터 팀 면담
                  11:00, 우이동작업실

18일(토):   * 그린디자인 전공 신입생 오리엔테이션
                  11:00, 우이동작업실

                * 면담/홍대,예술종합대 신입생 면담
                  15:00, 우이동작업실

21일(화):    * 면담
                   11:00, 도봉숲속마을

22일(수):    * 마스크 제작
                   12:00, 정능입구 공방

                * 면담
                   15:00, 우이동작업실

                 * 서울사대부고 14회 모임
                   17:30, 서울사대부고총동창회관

23일(목):    * 면담
                   7:30, 신문로

24일(금):    * Sustainable Design 면담
                   11:00, 우이동작업실

25일(토):    * 면담
                   10:00, 길음시장

27일)월):    * 면담
                   11:00, 우이동작업실

28일(화):    * 면담
                   11:00, 아산나눔재단 6층
                   7호선 숭실대입구역 4번출구
                   동작구 상도동 508 정주영 창업캠퍼스

                 * 면담
                    15:00, 우이동작업실

29일(수):    * 면담
                   11:00, 우이동작업실

                 * 면담
                   15:00, 우이동작업실

no
subject
name
date
hit
109
 12월(2010) ************

hoseobyoon
2010/01/06 7726
108
 1월(2011) *

hoseobyoon
2010/12/16 3175
107
 2월(2011) **

hoseobyoon
2010/12/17 3050
106
 3월(2011) ***

hoseobyoon
2011/01/04 2998
105
 4월(2011) ****

hoseobyoon
2011/01/04 3218
104
 5월(2011) *****

hoseobyoon
2011/01/04 3213
103
 6월(2011) ******

hoseobyoon
2011/01/04 2951
102
 7월(2011) *******

hoseobyoon
2011/01/04 3392
101
 8월(2011) ********

hoseobyoon
2011/01/04 2983
100
 9월(2011) *********

hoseobyoon
2011/01/04 3017
99
 10월(2011) **********

hoseobyoon
2011/09/09 2475
98
 11월(2011) ***********

hoseobyoon
2011/09/09 2576
97
 12월(2011) ************

hoseobyoon
2011/09/09 2688
96
 1월(2012) *

hoseobyoon
2011/12/20 2030

 2월(2012) **

hoseobyoon
2012/01/16 2245
[prev] [1]..[11] 12 [13][14][15][16][17][18][19]